FINISH Shine & Dry indaplovių skalavimo skystis 800 ml

5900627048353

Finish Shine & Dry indaplovių skalavimo skystis suteikia indams krištolinį spindesį, turi blizginamųjų savybių, nepalieka kalkių ir vandens žymių. 

8,42 €
Prekės kaina nurodyta su PVM
Kiekis
Siųsti draugui
FINISH Shine & Dry indaplovių skalavimo skystis 800 ml

FINISH Shine & Dry indaplovių skalavimo skystis 800 ml

Finish Shine & Dry indaplovių skalavimo skystis suteikia indams krištolinį spindesį, turi blizginamųjų savybių, nepalieka kalkių ir vandens žymių. 

 

ATSARGIAI. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2- metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Pavojingumo klasė ir kategorija: SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS, DIRGINIMAS, 2 pavojaus kategorija (H319)

Talpa: 800ml

SDL

Failo dydis (390.06k)