VARIOL A šarminis valiklis maisto pramonei, 1 L

4340

Valo stipriai įsigėrusias, dideles riebalų, suodžių, alyvos dėmes.

Skirtas valyti sienas, lubas, darbui skirtus paviršius, įrenginius (grilius, orkaites, virdulius, puodus, kriaukles ir t.t.).

Gamintojas: Dreiturm

Kilmės šalis: Vokietija

8,83 €
Prekės kaina nurodyta su PVM
Kiekis
Siųsti draugui
VARIOL  A šarminis valiklis maisto pramonei, 1 L

VARIOL A šarminis valiklis maisto pramonei, 1 L

Valo stipriai įsigėrusias, dideles riebalų, suodžių, alyvos dėmes.

Skirtas valyti sienas, lubas, darbui skirtus paviršius, įrenginius (grilius, orkaites, virdulius, puodus, kriaukles ir t.t.).

Gamintojas: Dreiturm

Kilmės šalis: Vokietija

 

DOZAVIMAS 50ml. į 8l. vandens.

pH-11 darbinė dozė, pH-14 koncentruotas

PAPILDOMA INFORMACIJA

Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai  galima padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2052, 8-687 53 378.

UFI kodas: HGC7-9YUJ-M38N-NMJJ

PAKUOTĖ

Plastikinė tara

Talpa: 1 L

SDL

Failo dydis (263.17k)

Aprašymas

Failo dydis (236.24k)